Intersex

Intersex är ett samlingsnamn på olika variationer som innebär att en person föds med en kropp som inte passar in på definitionerna för "män" eller "kvinnor". Den medicinska termen DSD, disorders of sex development – innefattar en mängd olika diagnoser som påverkar könsutvecklingen på olika sätt. Det kan handla om kromosomvariationer (som XXY), hur genitalierna ser ut och utvecklas och/eller hormonnivåerna. Men intersexrörelsen och de flesta som är intersex själva är emot både ordet ”disorder” och ”diagnos”, som får det att verka som att något är fel på våra kroppar. Därför föredrar vi ordet "intersex".

Intersex är ungefär lika vanliga genetiska variationer som att ha rött hår.

Intersexxy

ellie nordfelt i bar överkropp ståendes utanför riksdagshuset. Håller i en skylt med texten "informed consent for intersex health"

Intersexxy är Ellie's aktivist-alias och används på bland annat Ellie's instagram. Namnet är taget av en kombination av "Intersex", "XXY" och "Sexy". Sexualitet och sexuell integritet är en av många vikiga frågor för intersexkampen.

@intersexxy på instagram